KİMYASAL


Ön Terbiye Kimyasalları

Dokuma ve örme işlemleri esnasında uygulanan ve iplikten gelen her türlü mum, vaks, pektin gibi safsızlıklardan mamülü arındırmak, boyama baskı süreçlerine hazırlamak için işlemler yapıyoruz.

Ön terbiyede, tüm kirlilikler ve kalıntılar tekstil malzemesinden uzaklaştırılarak bir sonraki adımda daha emici, beyaz ve kolayca işlem görebilir hale getirilmesi hedeflenir

Buna ek olarak tekstil terbiyesini oluşturan mum, vaks, pektin gibi işlemlerin her birinde özel kimyasallarımız kullanılıyor.

Boya ve Baskı Kimyasalları


Boya: Kullanımda kolaylık sağlayan kimyasallarımız, uygun pH değerlerinde boya işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Boyama işlemiyle kumaşın veya ipliğin uygun boyarmaddeler ile disperge olmuş boyarmaddelerin farklı tekstil yardımı kimyasallarıyla (ıslatıcı, alkali, tuz gibi) uygun pH aralığında gerçekleşmesi sağlanan prosestir. Laboratuvarda renk analizi ile başlayıp boyamanın bitişine kadar olan tüm adımlar uzman mühendislerimiz ve Ar-Ge uzmanlarımız tarafından bilgisayar ortamında yönetiliyor. Tekstil yardımcı kimyasal markalarımız altında yüksek hassasiyetli kullanımda kolaylık sağlayan uygun kimyasallarımızla birlikte uygun pH değerlerinde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Baskı: Kimyasal çözümlerimizle istenilen desenler elde edilip minimum maliyetle koşulsuz müşteri memnuniyetine cevap veriyoruz. Baskı kumaş üzerine istenilen desenleri elde etmek amacıyla yapılan bölgesel renklendirme işlemidir. Günümüzde en yoğun kullanılan başlıca baskı sistemleri reaktif, pigment, dispers, aşındırma, istenilen kalite ve görünüm farklılığı olarak çeşitlendirildi. Kumaş üzerine istenilen desenleri elde etmek amacıyla yapılan bölgesel renklendirme işlemidir. Günümüzde en yoğun kullanılan başlıca baskı sistemleri reaktif, pigment, dispers, aşındırma, istenilen kalite ve görünüm farklılığı olarak çeşitlendirildi.

Apre Kimyasalları


Renk verimi ve yüzey düzgünlüğü ayrıca çevre dostu tekstil kimyasalları sunuyoruz. Tekstil ürünlerine daha iyi görünüm, tutum, özel istekler ve kullanım özelliği kazandıran mekanik ve kimyasal işlemlerin genel ismidir. Apre, Tekstil ürünlerini daha iyi görünüm ve kumaşa istenilen özellikleri kazandırmak için uygulanan mekanik ve kimyasal işlemlerdir. Tecrübemizle renk verimi, yüzey düzgünlüğü ayrıca çevre dostu tekstil kimyasallarımızla sektöre yön veriyoruz. Apre endüstrisinin yüksek teknik ve kaliteyle üretilmiş kimyasal ürünlerimiz kendi ürünlerimiz ile şekillendi.

Denim ve Garment Performans Kimyasalları


Görünüm ve kumaş kalitesinin hissedildiği görsel mükemmelliği kazandırmak için boyar madde kimyasallarında en iyi kimyasal simülasyonlar uyguluyoruz. Yaş ve kuru olarak iki temel başlıkta sınıflandırılan denim işlemleri, kuru işlemler altında açarsak günümüz trendine uygun efektleri vermek, yaş işlemlerse denim kumaş üzerindeki boyar maddelerin uzaklaştırılmasını sağlarken bir yandan da yine spesifik istenen özellikleri kazandıran işlemlerin genel adıdır. Denim kumaş grubunda, görünüm ve kumaş kalitesinin hissedildiği görsel mükemmelliği kazandırmak için boyar madde kimyasallarında en iyi kimyasal simülasyonlar uyguluyoruz. Bu önemli süreçte, istenilen özellikleri kazandırmak için özel formüllerle ürettiğimiz ürünlerimizi hizmetinize sunuyoruz.